ATENCION PERSOAL

Asistencia para levantarse e deitarse.

Axuda a persoas afectadas con problemas de incontinencia.

Axuda no coidado e hixiene persoal, así como vestirse.

TAREFAS DO HOGAR

Limpeza y mantemento da hixiene e salubridad da viveenda.

Compra de alimentos e outros produtos de uso común.

SERVIZO 24H

Seguimento das intervencións realizadas polo sistema sanitario

Servizo de acompañamento no hospital